สุขหรือทุกข์อยู่ที่ไหนใครรู้บ้าง

783

พระภาวนาธรรมาภิราม” เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม จ.พังงา

“พระภาวนาธรรมาภิราม” ให้ข้อคิดชีวิต
ไม่พลาดปัจจุบัน-ตามจิตให้ทันด้วยสติปัญญา

๐ สัพเพ สังขารา อนิจจาติ สังเพ สังขารา ทุกขาติ
๐ สัพเพ ธรรมา อนัตตาติ ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
๐ อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา

“เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา เมื่อนั้นบุคคลจะเหนื่อยหน่าย เบื่อหน่ายในสิ่งเป็นทุกข์ นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจด นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพาน”

ข้อคิดที่ “พระภาวนาธรรมาภิราม” เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม จ.พังงา หยิบยกมาแสดงธรรมบรรยายในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ตามปณิธานองค์กรที่ต้องการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน จะปีใหม่หรือปีเก่าก็เท่านั้น แค่คืนวันเดือนและปีที่ผ่านผัน ทำหน้าที่ไม่ประมาทพลาดปัจจุบัน ทุกคืนวันดีประเสริฐเลิศมงคล

หากจุดประกายทางความคิดจะเห็นได้ว่าพระอาจารย์ได้เน้นความสำคัญเรื่อง “เวลา” ซึ่งมีทั้ง “อดีต” ส่วนนี้ผ่านพ้นไปแล้ว ย้อนกลับไม่ได้ ขณะที่ “อนาคต” เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง และไม่อาจทราบได้ว่าจะมาถึงหรือไม่ ทำได้เพียงหวังว่า คิดว่า แต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญที่สุดคือ “ปัจจุบัน” อย่าพลาดแม้แต่เศษเสี้ยวนาทีในปัจจุบันขณะ จะพลาดอะไรก็ตาม แต่อย่าพลาดจาก 3 สิ่ง ได้แก่ “สิ่งที่ควรคิด กิจที่ควรทำ คำที่ควรพูด”

คนจะหลงลืมมักไม่เห็นคุณค่าของเวลาและโอกาส ธรรมชาติของเวลาคือเมื่อเริ่มต้นจะไม่หยุดนิ่งไปข้างหน้า แต่สิ่งที่คนไม่เห็นคือทุกขณะๆ จะกลืนกินเวลาที่เหลืออยู่ให้น้อยลงๆ ดังนั้น คนที่ตระหนักในคุณค่าเวลาจะไม่ยอมพลาดแม้สักนาที

สุขหรือทุกข์อยู่ที่ไหนใครรู้บ้าง อยู่ข้างหลัง อยู่ข้างหน้า อยู่ที่ไหน อยู่ที่เรา อยู่ที่เขา อยู่ที่ใคร อยู่ที่ใจ ใช่หรือไม่จงใคร่ครวญ

บางคนว่าใจเราเหมือนน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ แต่ที่เป็นเช่นนั้นเพราะน้ำไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เอง จำเป็นต้องมีภาชนะห่อหุ้มเก็บกัก แท้จริงแล้วใจคนเหมือนกันน้ำตรงที่บางคราวใส บางคราวขุ่น บางคราวข้น สิ่งที่ทำให้ใจขุ่น ใจข้นนั้นก็คือ มลทิน อยากได้น้ำใส ก็ต้องเอามลทินออกไป อยากให้ใจใสก็ต้องขัดเกลาจิตใจ เมื่อใจใสแล้วก็ยังต้องสำรวมระมัดระวังจิตอย่าให้มลทินเข้ามาอีก ผู้ที่เห็นว่าความสุขอยู่ที่ใจก็ต้องฝึกจิตใจ พัฒนาตนเองตั้งแต่ภายในจนเกิดปัญญา และเมื่อเกิดปัญญารู้แจ้งแล้วก็จะพบทางแห่งความหมดจด ซึ่งเป็นทางแห่งพระนิพพานดั่งที่ว่าไว้ตั้งแต่ต้นนั่นเอง

สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดีๆ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” สามารถเข้าร่วมได้ที่ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน