มาอีกแล้วไข้หวัดนก H5N1 ก่อตัวที่จีนปศุสัตว์เข้มนำเข้า

174

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระบุ ไทยยังคงชะลอมาตรการนำเข้าสัตว์ปีกจากจีน หลังมีรายงานพบเชื้อไข้หวัดหวัดนกในมณฑลหูหนาน กำชับปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศเข้าให้คำแนะนำการป้องกันโรคแก่ฟาร์มต่างๆ พร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง

4ก.พ.63/นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า ตามที่มีรายงานพบเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 ระบาดในฟาร์มไก่ที่เมืองเชาหยาง มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ซึ่งกระทรวงเกษตรจีนยืนยันว่า ทำลายไก่ไปแล้ว 5,500 ตัว กรมปศุสัตว์จึงเฝ้าระวังและป้องกันโรคที่อาจแพร่ระบาดเข้ามายังประเทศไทยอย่างเข้มงวด โดยยังคงชะลอมาตรการนำเข้าสัตว์ปีก ซากสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกจากจีน พร้อมทั้งสั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดเพิ่มมาตรการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก จัดเจ้าหน้าที่และเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในทุกหลังคาเรือน พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง หากพบว่า มีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติสงสัยให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอเพื่อดำเนินการตามแผนเฝ้าระวังควบคุมโรคที่กำหนดไว้ โดยให้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในระดับจังหวัดและระดับอำเภอจัดประชุมติดตามสถานการณ์และวางแผนการควบคุมโรคทันที

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกรมปศุสัตว์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกต้องมีผลการตรวจรับรองโรคระบาดและใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายสัตว์ทุกครั้งหากพบหรือสงสัยว่ามีโรคในพื้นที่ กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการลักลอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเข้า-ออกตามท่าอากาศยานและแนวชายแดน ให้เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ตั้งจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณจุดผ่านแดน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พี่น้องเกษตรกร ทั้งด้านการเลี้ยง การจัดการ และการป้องกันโรคในสัตว์ปีกขอความร่วมมือให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกเพิ่มความเข้มงวดระบบป้องกันโรคของฟาร์ม

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า การป้องกันที่ดีถือเป็นหัวใจของความสำเร็จที่ทำให้ไทยปลอดจากไข้หวัดนกมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี จากการที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกทั่วประเทศจัดการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัด การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนและบริเวณโดยรอบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเข้มงวดเรื่องระบบความปลอดภัยภายในฟาร์ม ควบคุมการเข้า-ออกฟาร์ม ให้ฉีดพ่นยานพาหนะทุกคัน เมื่อได้รับแจ้งหรือพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ หรือมีอาการต้องสงสัยคล้ายอการโรคไข้หวัดนก เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินมาตรการควบคุมโรคทันที รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตลอดจนหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

“สั่งการให้เฝ้าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด อีกทั้งขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกสังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิด หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ อย่านำสัตว์ปีกไปจำหน่ายจ่ายแจก หรือนำไปประกอบอาหารอย่างเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) กรมปศุสัตว์ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร.09-6301-1946 หรือแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน