ชุมชนคลองเตยเฮได้บ้านใหม่ กองทัพบกร่วมซีพีเอฟ.ส่งมอบ

161

กองทัพบกร่วมกับซีพีเอฟส่งมอบบ้านให้ชาวชุมชนคลองเตย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ถวายเป็นพระราชกุศล

3ก.พ.63/ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ กองทัพบก ร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างเสร็จล็อตแรกแก่ผู้ยากไร้ในชุมชนแออัดคลองเตย ภายใต้ โครงการซ่อมแซมและสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดในภาคกลาง ที่ดำเนินการโดย กองทัพบก ซึ่งมี พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพบก พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 และ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพีและซีพีเอฟ ร่วมเป็นประธานมอบในพิธีส่งมอบ จำนวน 29 หลัง จากทั้งหมด 40 หลัง แก่เจ้าของบ้าน ณ ลานกีฬา ชุมชนคลองเตย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการบูรณาการของรัฐและเอกชนเพื่อช่วยกันสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยได้มีสิทธิเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและได้มาตรฐานเป็นของตนเอง ตอบโจทย์ปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเอง ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และช่วยพัฒนาสังคมที่มั่นคง อย่างยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการซีพี และ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีส่วนทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน พร้อมร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยร่วมสนับสนุนกองทัพบก ในโครงการซ่อมแซมและสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนแออัดคลองเตย มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของซีพีเอฟด้าน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ที่บริษัทยึดมั่นปฏิบัติมาโดยตลอด

“บริษัทฯ มีความยินดีที่โครงการนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขของพี่น้องประชาชน ได้มีบ้านพักที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยสร้างความสุข ความอบอุ่น และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกของครอบครัว เพราะครอบครัวที่ดีเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายสุภกิต กล่าว

ด้านนายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า การบูรณาการระหว่างกองทัพบก ซีพีเอฟ และพันธมิตร ช่วยให้ชาวชุมชนคลองเตยได้มีบ้านที่มั่นคง โดยในวันนี้บริษัทฯ ร่วมส่งมอบบ้านพัก 29 หลังให้เจ้าของบ้าน สำหรับบ้านอีก 11 หลังที่เหลืออยู่ในระหว่างการก่อสร้างและจะส่งมอบให้เจ้าของบ้านต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสุขอนามัยที่ดี แข็งแรง ปลอดภัย

ซีพีเอฟ ได้ร่วมสนับสนุนงบในการซ่อมแซมและสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนคลองเตย เป็นจำนวน 40 หลัง ในชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 คิดเป็นมูลค่า 5.2 ล้านบาท บ้านทุกหลังของโครงการมีแบบแปลนเหมือนกันหมด ในรูปแบบหมู่บ้านสมัยใหม่เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัย และน่าอยู่ โดยเจ้าของบ้านที่ร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากสำนักงานเขตคลองเตย การท่าเรือ และหัวหน้ากลุ่มชุมชนคลองเตยร่วมกันพิจารณาครอบครัวที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาสและบ้านอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมไม่เหมาะเป็นที่พักอาศัย

ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ รายงาน