ทอท.ร่วมสธ.ระวังภัยโคโรน่า ตั้งจุดตรวจคัดกรองสนามบิน

912

ทั่วโลกตื่นตัวไวรัสโคโรน่าหวั่นแพร่เชื้อทำลายล้างมนุษย์ เผยท่าอากาศยานไทยจับมือกับ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งจุดตรวจคัดกรองโคโรน่า 3 ชั้น มั่นใจยึดมาตรฐานสากลสนามบินปลอดเชื้อ เข้มตรวจผู้โดยสารทุกคนไม่มียกเว้น

31ม.ค.63/นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ  ทอท. เปิดเผยว่าได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณะสุข (สธ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงและผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดเทียบเท่ามาตรฐานสากลที่ดำเนินการในสนามบินนานาชาติอื่นทั่วโลก หรืออาจมากกว่าด้วยซ้ำ ดังนั้นขอให้ประชาชนทุกคนวางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการปฏิบัติซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานกันอย่างรัดกุม

อย่างไรก็ตาม กระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้น ทอท.ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันไวรัสโคโรน่าอย่างเท่าเทียมกัน หากไม่มีการประกาศแหล่งสุ่มเสี่ยงมากอย่างเป็นทางการ ผู้ให้บริการสนามบิน จะเลือกปฏิบัติเฉพาะบางสายการบินหรือบางสะพานเทียบเครื่องบินบางจุดไม่ได้ เพราะถือว่าขัดต่อหลักการที่ต้องปฏิบัติต่อสายการบินที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นบางครั้ง จึงต้องวิ่งย้ายอุปกรณ์ไปตามประตูเทียบเครื่องบิน ที่มีเที่ยวบินสุ่มเสี่ยงมากเข้ามา

นายนิตินัยกล่าวว่าการตรวจคัดกรองผู้โดยสารหลังจากเที่ยวบินมาถึงแล้วทาง ทอท.จะมีขั้นตอนประกอบด้วย 1.ตรวจหน้าประตูเทียบเครื่องบินเฉพาะ เที่ยวบินที่มาจากแหล่งสุ่มเสี่ยงมาก

2.กำหนดตรวจสกัดที่จุดตัด concourse D E F ซึ่งเที่ยวบินที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะถูกจัดจราจรทางอากาศให้มาลงที่โซนนี้ทั้งหมด

3.ตรวจหน้า ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)สำหรับทุกเที่ยวบินทีัมีผู้โดยสารทั้งหมดในแต่ละวัน

นายนิตินัย กล่าวว่าเมื่อเห็นว่ากลุ่มผู้โดยสารที่เสี่ยงต่อการมีเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจะถูกตรวจคัดกรองถึง 3 ชั้น ขณะที่ผู้โดยสารมาจากแหล่งสุ่มเสี่ยงปกติ จะถูกตรวจ 2 ชั้น และกลุ่มผู้โดยสารทั่วไปจะถูกตรวจคัดกรอง 1 ครั้ง ทั้งนี้ ทอท.และสธ.ได้ร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทย

นายนิตินัย กล่าวว่าสำหรับบางเที่ยวบินซึ่งผู้โดยสารพบว่าไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นกรณีพิเศษที่หน้าประตูเทียบเครื่องบิน(Gate) อาทิ เที่ยวบินระหว่างประเทศซึ่งอยู่ที่ Concourse E ซึ่งไม่ได้มาจากแหล่งสุ่มเสี่ยงมากนัก ก็ยังจะถูกจุดตรวจสกัดคัดกรองอยู่ดี บริเวณจุดตัด Concourse D E F จากนั้นจะถูกตรวจคัดกรองอีกครั้งเมื่อผ่านจุดตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน