ธ.ก.ส. พร้อมหน่วยงานพันธมิตร จับมือ บสย. ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย

169

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” ระหว่าง นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ตัวแทนหน่วยงานพันธมิตร 18 สถาบันการเงิน โดยมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามความร่วมมือ

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ สร้างความมั่นใจให้สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบ
ได้สะดวก โดยมี บสย.ทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้ SMAEs สามารถเข้าสู่ระบบสินเชื่อ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติ เป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งคาดว่าจะมีเงินทุนเข้าสู่ระบบ 180,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการได้ 142,000 ราย ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศลกรุงเทพ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563