รร.ชายขอบแม่ฮ่องสอนร้อง ของบหนุนสร้างห้องน้ำน.ร.

645

นายจักรพงษ์ รักสีขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กองแป เปิดเผยสำนักข่าวเดอะไทยเพรส ว่าโรงเรียนบ้านแม่กองแป ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนรวมทั้งหมดจำนวน 84 คน แบ่งเป็นนักเรียนหญิง 51 คน นักเรียนชาย 33 คน คุณครู 4 คน และคุณครูอัตราจ้างอีก 2 คน รวมเป็น 6 คน

ปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาเรื่องห้องน้ำมีไม่เพียงพอสำหรับนักเรียน ส่งผลต่อสุขภาพและเข้าชั้นเรียนช้าตามชั่วโมงตารางเรียนของนักเรียน

อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงเปลี่ยนคาบเรียน นั่นคือการเข้าแถวรอเข้าห้องน้ำที่นานมากจึงจำเป็นต้องอั้น ส่งผลให้เด็กนักเรียนหญิงมีปัญหาเรื่องกระเพาะปัจสาวะเพราะโรงเรียนมีห้องน้ำเพียงแค่ 3 ห้อง เท่านั้นซึ่งคุณครูและนักเรียนต้องแบ่งปันใช้ร่วมกัน

“โรงเรียนไม่มีงบประมาณ ทำเรื่องของบไปต้นสังกัด สพฐ.มาตลอด 3 ปีก็ยังไม่ได้งบประมาณแต่อย่างใดจึงนำเรียนผู้ใหญ่ใจดี ที่อยากสร้างห้องน้ำให้เด็กๆ โรงเรียนบ้านแม่กองแป โปรดให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ด้วยครับ ขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ครับ “ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กองแป กล่าว

สำหรับท่านใดที่สนใจร่วมบริจาคเงินหรือมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำนักเรียนชายและหญิงสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ โทร.08-7176-1997 นายจักรพงษ์ รักสีขาว ผอ.โรงเรียน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน