เกษตรอัดงบกว่า700ล้านบาท ขุดหลุมขนมครกแก้แล้งทั่วปท.

174

ภิทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“เกษตร”อัดงบกว่า 700 ล้านบาท เร่งขุดบ่อน้ำขนาดเล็กในไร่นากว่า 4 หมื่นบ่อเป้าหมาย 66 จังหวัด หวังแก้ภัยแล้ง ให้เสร็จทันรับฝนเดือนพ.ค.นี้

29 ม.ค.63/น.ส.ภิทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่านายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯสั่งการให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งขุดบ่อน้ำขนาดเล็กในไร่นาเกษตรกร นอกเขตชลประทาน เพิ่มอีก 4 หมื่นบ่อทั่วประเทศ 66 จังหวัด โดยยกเว้นภาคกลาง 11 จังหวัดในปี 2563 ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งให้กับเกษตรกรกว่า 5 แสนครัวเรือน

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดิน ให้งบขุดบ่อละ 17,800 บาท รวมกว่า 700 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรสมบทอีก 2,500 บาทต่อบ่อ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจความต้องการเกษตรกร มีเอกสารสิทธิในที่ดิน และที่ส.ป.ก. เกษตรกรใช้ทำการเกษตร พื้นที่ขุดบ่อประมาณ 1 งาน ขนาดบ่อ 20 คูณ 30 เมตร ลึกไม่กิน 3 เมตร จุ 1,260 คิว สามารถใช้หล่อเลี้ยงต้นพืช ในช่วงขาดแคลนน้ำ

“เร่งรัดขุดให้เสร็จก่อนฝนมาเดือนพฤษภาคม 2563 คาดว่าจะรองรับน้ำฝนได้ทัน ขณะนี้เกษตรกร สมัครเข้ามา 4 หมื่นราย เจ้าหน้าที่ไปสำรวจพื้นที่ และเตรียมพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง เมื่องบประมาณผ่าน จะสามารถดำเนินงานได้ทันที ใช้เวลาดำเนินการขุดบ่อ 2-3 เดือนโดยสถานีพัฒนาที่ดินแต่ละพื้นที่ ตั้งคำของบ ระบุเป็นรายตำบล จะไม่มีการผูกขาดกับผู้รับเหมารายใด เพราะหากเกิน 5 แสนบาท จะเป็นระบบอีบิดดิ้ง ผ่านการประมูล ที่ต้องสมเหตุสมผลกับ จำนวนบ่อ ระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้รับจ้าง ต้องมีขีดความสามารถ และต้องดูศักยภาพ “

“อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาการร้องเรียน อย่างไรก็ตามผู้รับเหมา สามารถรับงานข้ามจังหวัดได้ ส่วนจะเป็นผู้รับเหมารายเดิมๆ เพราะงานไม่ยาก ส่วนปี 2564 ได้สำรวจแล้วมีความต้องการ กว่า 4 หมื่นบ่อ ได้ตั้งคำขอไปที่สำนักงบประมาณแล้ว สำหรับภารกิจขุดแหล่งน้ำในที่สาธารณะ ซึ่งเดิมอยู่ในการดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน ได้ถ่ายโอนภารกิจไปให้ท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการต่อไป และได้ตัดงบส่วนนี้ ในงบประมาณปีนี้ไปแล้วกว่า 800 ล้านบาท” รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน