พาราควอตโผล่อีกที่ราชบุรี อึ้งปนสารอินทรีย์หลอกขาย

183

อึ้ง!! กรมวิชาการเกษตรเผยผลตรวจสารอินทรีกำจัดวัชพืชผลิตโดยศูนย์เรียนรู้การเกษตรในจ. ราชบุรี พบสารเคมี “พาราควอต” ปลอมปน เตือนเกษตรกรสมาชิกศูนย์หลงเชื่อว่า ทำจากสมุนไพร

น.ส. เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงนามในผลตรวจสารที่บรรจุในแกลลอนซึ่งเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองส่งให้ตรวจสอบ โดยระบุว่า เป็นสารที่หมอดินดีเด่นซึ่งได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร หมู่ 6 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรีอ้างว่า คิดค้นขึ้นจากการนำสารสกัดสมุนไพรมาหมักจนกลายเป็นจุลินทรีย์ อ้างสรรพคุณว่า ใช้ทดแทน “พาราควอต” ได้ จากการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ในห้องปฏิบัติการพบว่า สารที่บรรจุในแกลลอน ชื่อการค้า A+777 เครื่องหมายการค้า ตรานาคเขียว มีพาราควอตไดคลอไรด์ปนอยู่ 2.49% ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ขอให้เครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองแจ้งสถานที่จำหน่ายที่ชัดเจนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จากข้อมูลของเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองนั้น ศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวมีวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำมาเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 62 พร้อมกล่าวชื่นชมความสามารถของหมอดินซึ่งผลิตสารดังกล่าว อีกทั้งระบุว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมควรสนับสนุนการใช้สารอินทรีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแทนสารเคมี

อย่างไรก็ตาม ทางเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองระบุว่า จากกระแสต่อต้านการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยเฉพาะพาราควอตและไกลโฟเซตซึ่งเป็นสารกำจัดวัชพืช รวมถึงคลอร์ไพริฟอสซึ่งเป็นสารกำจัดศัตรูพืชทำให้เกษตรกรจำนวนมากหันไปใช้สารที่ผู้ผลิตอ้างว่า เป็นสารอินทรีหรือชีวภัณฑ์ มีฤทธิ์กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเทียบเท่าสารเคมีทั้ง 3 ชนิด เกษตรกรหลงเชื่อเป็นจำนวนมาก โดยคิดว่า ใช้แล้วจะปลอดภัย ไม่ทราบว่า ถูกหลอกลวง ขณะที่กรมวิชาการเกษตรยืนยันว่า สารชีวภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งผ่านการประเมินคุณสมบัติแล้ว ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ้น 73 ทะเบียน โดยเป็นสารกำจัดศัตรูพืช แต่ยังไม่มีสารกำจัดวัชพืชที่ขึ้นทะเบียนให้แต่อย่างใด

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน