งานควบคุมค่าความเค็มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำทะเลหนุน

178

25ม.ค.2563/นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานได้แสดงการดำเนินงานควบคุมค่าความเค็มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำทะเลหนุน คาดหนุนสูงสุดในวันที่ 25 ม.ค.2563
มั่นใจไม่ส่งผลผลิตการประปาและทุกภาคส่วน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน