มูลนิธิเอสซีจีหนุนคนเฝ้าป่าปี2 มอบอุปกรณ์ลาดตระเวน3.5ล.

HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า ปีที่ 2 มอบอุปกรณ์ลาดตระเวนให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า รวม  3.5 ล้านบาท

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และตัวแทนผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ รับมอบอุปกรณ์ลาดตระเวน ได้แก่ ชุดเครื่องแบบภาคสนาม และเป้เดินป่า จำนวนทั้งสิ้น 3,868 ชุด รวมมูลค่า 3,500,000 บาท จากนายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี ตัวแทนผู้สนับสนุนโครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า ปีที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และภาคประชาชน ที่ผนึกพลังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าให้ปกป้องผืนป่าแทนคนไทย โดยไม่ต้อง “ห่วงหน้า พะวงหลัง” ผ่านกิจกรรมระดมทุน Run for Heroes  และ  Trail for Heroes รวมทั้งการสนับสนุนเสื้อโครงการ HANDS FOR HEROES และเงินบริจาคจากประชาชน ตลอดปี 2562

ในส่วนของอุปกรณ์ลาดตะเวน ที่ประกอบด้วยชุดเครื่องแบบภาคสนาม และเป้เดินป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะได้ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ที่ปฏิบัติงาน สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอุทยานแห่งชาติ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน