เด็กประถมไทยสร้างชื่อคว้ารางวัลวาดภาพ ประเทศญี่ปุ่น

343

เยาวชนไทยสร้างชื่อคว้ารางวัล Dazaifu Tenmangu จากการประกวดวาดภาพ MOA Art Museum Award for Children จัดโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดและภาพเขียนพู่กันของเยาวชนระดับประถมศึกษาในภูมิภาคคิวชู เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทย ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในงาน MOA Art Museum Award for Children ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคิวชู เมืองดาไซฟุ จังหวัดฟูกูโอกะ โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 44,004 ผลงาน โดยผลงานของ ด.ช. กันตพัฒน์ ดำสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแคเหนือ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Dazaifu Tenmangu ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันดับที่ 3 ของการแข่งขันวาดภาพดังกล่าว

โดยที่ ด.ช. กันตพัฒน์ฯ ไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง ผู้จัดงานจึงได้เชิญผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมงานและรับประกาศนียบัตรในฐานะผู้แทนของ ด.ช.กันตพัฒน์ฯ รวมทั้งฉายวิดิทัศน์ของ ด.ช. กันตพัฒน์ฯ กล่าวแสดงความขอบคุณ และอธิบายที่มาของผลงานว่า ได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพนี้จากการเห็นแม่ไก่ที่ครอบครัวตนเลี้ยง กางปีกเพื่อกันฝนให้ลูกเจี๊ยบในวันฝนตก จึงตั้งชื่อผลงานว่า “ปกป้อง” รวมทั้งรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจากประเทศญี่ปุ่น โดยต่อจากนี้จะตั้งใจฝึกฝนฝีมือและทักษะวาดรูปให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีผลงานของเยาวชนไทยได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงในนิทรรศการ จำนวน 12 ผลงาน จากผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงในนิทรรศการทั้งสิ้น 85 ผลงาน โดยผลงานของเยาวชนไทยที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้ เป็นผลงานจากโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และมูลนิธิ MOA ประเทศไทย

การประกวดวาดภาพ MOA Art Museum Award for Children จัดโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานทางศิลปะ โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาจากภูมิภาคคิวชู เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีสำนักงานสาขาของ MOA ตั้งอยู่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

ว่าที่ ร.ต.กานต์ เหมสมิติ รายงาน