‘น้ำแห่งชาติ’เร่งแก้ภัยแล้ง สแกนพื้นที่เดือดร้อนทั่วปท.

174

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ระดมทุกหน่วยช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเติมน้ำเข้าระบบประปาหมู่บ้าน ขุดบ่อบาดาล พร้อมแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนแก้ปัญหาขาดน้ำกิน-น้ำใช้

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาภัยแล้งภายใต้การทำงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติขณะนี้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมสรรพกำลังให้ความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ โดยกระจายความช่วยเหลือในทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาความแห้งแล้ง มีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ น้อย โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ล่าสุดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง และประชาชนในพื้นที่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำจากลำสะแทด เติมแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ประชาชนได้รับประโยชน์ 320 คน จำนวน 117 หลังคาเรือน

ขณะเดียวกัน กรมชลประทาน ได้ระดมเครื่องสูบน้ำกว่า 40 เครื่อง เพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภค – บริโภคในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทานใน 4 จังหวัด แบ่งเป็น อ.เมือง จ.เลย จำนวน 11 เครื่อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ จำนวน 10 เครื่องอ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร จำนวน 7 เครื่อง และ จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย จำนวน 12 เครื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน กระจายให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกันหลายจุด ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อาทิ รถบรรทุกน้ำขนาด 9,000 ลิตร รถราดน้ำเอนกประสงค์ขนาด 6,000 ลิตร เข้าดำเนินการเติมน้ำให้กับถังพักน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายน้ำต่อไปยังพี่น้องประชาชน

ตามด้วย บ้านสวนขวัญ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 9,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำ อุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง จำนวน 120 ครัวเรือน ประชาชน จำนวน 380 คน ในพื้นที่บ้านหลุมเงิน ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ส่วนการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึก 126 เมตร ปริมาณน้ำ 9 ลบ.ม./ชม. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค ให้กับชาวบ้านโนนสมบูรณ์ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ผู้รับประโยชน์ จำนวน  90 ครัวเรือน ประชาชน 350 คน รวมถึงดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง และ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วนด้วยซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า ที่หมู่บ้านซำผักหนาม หมู่ 11 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จว.ขอนแก่น ได้ร้องขอความช่วยเหลือผ่านมายังสำนักข่าวเดอะไทยเพรสว่า ทั้งหมู่บ้านกำลังประสบภัยแล้ง ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ ต้องสั่งซื้อน้ำเอง ครั้งละ 100 บาท ต่อ 3 วัน หากไม่มีเงินจ่ายก็ไม่มีน้ำใช้ บางครอบครัวจำเป็นต้องอาบน้ำอาทิตย์ละ1 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังนายกิตติพงษ์ เบี้ยวโกฐิ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดขอนแก่น และนายอำเภอชุมแพ ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าขอประสานงานตรวจสอบก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบว่าจะทำการเข้าช่วยเหลือในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน