พระราชทานเค้กช็อกโกแลต

187

กรมวิชาการเกษตร รับเค้กช็อกโกแลตพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเค้กช็อคโกแลตให้แก่กรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2563 โดยมี นางสาว เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรและผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริร่วมรับเค้กพระราชทาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมวิชาการเกษตร