ธ.ก.ส.จัดประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับประเทศ

226

นางอมรา กลับประทุม กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ธ.ก.ส. ระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2562 ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล โดยภายในงานมีการแข่งขันเกมเศรษฐีอัจฉริยะการออม เกมตอบคำถาม เกมอัจฉริยะฟ้าแลบ และการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน ซึ่งแบ่งการประกวดเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

สำหรับผลการประกวดโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส. ดีเด่นประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลบ้านสวนตาล จังหวัดน่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) จังหวัดนครพนม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ (บรรพตานุสสรณ์) จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนนันทนวิทย์ จังหวัดชลบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โถงชั้น 2 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน