‘นายกฯ’ไล่บี้ทุกหน่วยงานรัฐซื้อยางพาราดันราคาปรับขึ้น

198

นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งเดินหน้าโครงการใช้ยางพาราของหน่วยงานรัฐ มอบกระทรวงเกษตรฯ รวบรวมแผนงานและความต้องการใช้ยางพาราจากทุกกระทรวง รมว. เฉลิมชัยชี้ หากปริมาณการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มขึ้น ราคายางพาราปรับสูงขึ้นแน่นอน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมครม. ให้ทุกกระทรวงจัดทำแผนการนำยางพารามาใช้ประโยชน์ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการใช้ยางในหน่วยงานรัฐให้เป็นตามแผนที่วางไว้

พร้อมทั้งมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รวบรวมแผนการดำเนินงานของทุกกระทรวงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่จะแต่งตั้งขึ้น หากสามารถเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะทำให้ราคาปรับสูงขึ้นแน่นอน

สำหรับสถานการณ์การส่งออก ขณะนี้ผู้ประกอบการกลับเข้ามารับซื้อเพิ่มขึ้น หลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ทำให้ราคากลับมาเป็นปกติแล้ว แต่ต้องเฝ้าระวังความผันผวนของตลาดซื้อขายล่วงหน้าทั้ง 3 แห่งได้แก่ โตเกียว สิงคโปร์ และเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีแนวโน้มเทขายมากกว่าแรงซื้อ เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางและค่าเงินบาทมียังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนนี้จะส่งมอบยางตามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางด้านธุรกิจ (MOU) แก่บริษัท เอเชีย รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พีแอนด์ดับบลิว รับเบอร์ จำกัด และ บริษัท Qingdao Richtech Supply Chain Management จำกัด1,350 ตัน ประกอบด้วย น้ำยางข้น 300 ตัน ยาง STR20 800 ตัน และยาง RSS 250

ครับนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์เนื้อที่กรีดยางพาราในปี 2563 อยู่ที่ 20.579 ล้านไร่ ส่วนในปี 2562 อยู่ที่ 20.455 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.60 ส่วนผลผลิตในปี 2563 คาดการณ์จะมี 4.908 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมี 4.839 ล้านตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41

ในปีที่ผ่านมา (ม.ค. 62 – พ.ย. 62) ไทยส่งออกยางพารารวมทั้งสิ้น 3,575,343.98 โดยล่าสุดในเดือน พฤศจิกายน 2562 มีปริมาณการส่งออก 360,473.93 ตัน เป็นผลิตภัณฑ์ยาง 11 ชนิด โดยส่งออกยาง Mixtures มากที่สุด 149,059.03 ตัน รองลงมาเป็นยางแท่ง 99,065.32 ตัน อันดับสาม เป็นน้ำยางข้น 58,731.22ตัน ราคายางพาราล่าสุดวันนี้ ยางแผ่นดิบรมควันอยู่ที่ 44.60 บาท/กิโลกรัมและยางแท่งอยู่ที่ 47.22 บาท/กิโลกรัม

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน