กรมชลแบ่งปันน้ำแก้ภัยแล้ง ชุมชนบ้านป่าเป้าชื่นใจได้น้ำ

316

หลังจากที่ ช่อง 9 MCOT HD ได้มีการนำเสนอความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำน้ำปะปาหมู่บ้าน ของชาวบ้านบ้านป่าเป้า ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม

17ม.ค.63 / ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย กรมชลประทาน ได้ระบายน้ำจากหน้าฝายหนองหวายประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือเติมน้ำให้กับแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยน้ำจะไหลผ่าน อำเภอเมือง อำเภอน้ำพอง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ผ่านอำเภอเชียงยืนและอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ครอบคลุมพื้นที่แหล่งน้ำทำปะปาหมู่บ้าน

ทั้งนี้ ในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มีแหล่งน้ำจำนวน 25 แหล่งเก็บน้ำ ที่ใช้สำหรับผลิตประปาหมู่บ้านที่กำลังประสบปัญหา ซึ่งทางโครงการหนองหวายได้จัดสรรน้ำ โดยการส่งน้ำเข้าคลองชลประทานตามแผนที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะที่บ้านป่าเป้า หมู่ 10 ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย ซึ่งมีห้วยกุดกอกพื้นที่ 135 ไร่ เป็นแหล่งผลิตประปาให้กับชาวบ้าน 110 ครัวเรือน ประชากร 470 คน

ที่ผ่านมา แหล่งน้ำเข้าสู่ภาวะวิกฤต หากไม่มีน้ำมาเติม ภายใน 1 สัปดาห์ ชาวบ้านต้องประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค

อย่างไรก็ตาม ระยะทางที่น้ำไหลผ่านมาจากคลองหลัก ผ่านคลองย่อยและผ่านมายังคลองซอย เพื่อให้น้ำไหลลงสู่ห้วยกุดกอก ระยะทางรวมกว่า 12 กิโลเมตร น้ำไหลลงลำห้วยปริมาณ 500 ลิตรต่อวินาที ซึ่งคาดว่า จะใช้เวลาระบายน้ำลงแหล่งน้ำอีกราว 5 วัน ก็จะช่วยให้ชาวบ้าน ให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ อย่างไรก็ตามปัญหาของชาวบ้านคือคลองชลประทานชำรุด ซึ่งได้ระดมชาวบ้านช่วยกันซ่อมคลองชลประทานจนสามารถใช้การได้ สร้างความยินดีให้กับพี่น้องชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน