กรมอุทยานฯติวเข้มดับไฟป่า

900

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ติวเข้มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า เพื่อลุยงานดับไฟป่าในพื้นที่ยากและเสี่ยงภัย

นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ประจำปี 2563 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า จำนวน 15 ชุด กำลังพล 225 นาย มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานดับไฟป่า ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมมอบอุปกรณ์สำหรับดำรงชีพในป่า และเครื่องแบบชุดปฏิบัติการฯ จากมูลนิธิ SCG ณ หาดชมตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา


สำหรับ ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการปฏิบัติงานดับไฟป่า ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก และเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต เกินขีดความสามารถของพนักงานดับไฟป่าโดยทั่วไปจะปฎิบัติงานได้ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ไฟป่าในปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อน และทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ