ตรุษจีนปีนี้คนกรุงเทพเหงา เงินสะพัด13,150ล้านบาท

173

ตรุษจีนปีชวดคาดคนกรุงเทพฯ ใช้จ่าย 13,150 ล้านบาท เน้นประหยัดใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

15 ม.ค.62 /ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เม็ดเงินใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563 ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายด้านเครื่องเซ่นไหว้ ค่าใช้จ่ายด้านท่องเที่ยว ทำบุญ และค่าใช้จ่ายด้านการแจกเงินแต๊ะเอีย จะอยู่ที่ประมาณ 13,150 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่กดดันการใช้จ่าย ก็คือกำลังซื้อที่ชะลอตัว และอาจจำเป็นต้องติดตามปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางราคาสินค้าเครื่องเซ่นไหว้ที่ปรับสูงขึ้น ทั้งปัจจัยทางด้านภัยแล้ง รวมถึงปัจจัยทางด้านราคาพลังงาน ที่ปรับสูงขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง จนอาจกระทบต่อต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ซึ่งอาจกระทบต่อบรรยากาศการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ได้