ส.ป.ก.ทำบุญอุทิศส่วนกุศล

195

เลขาธิการ ส.ป.ก.และรองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ผู้ล่วงลับ จำนวน 390 ราย

14ม.ค.63/ ชมรมผู้สูงอายุของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้จัดพิธีสงฆ์และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตผู้บริหาร ส.ป.ก.และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ผู้ล่วงลับไปแล้ว

สำหรับผู้ร่วมงาน มี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และนายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายธนู มีแสงเงิน ประธานชมรมผู้สูงอายุของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขณะเดียวกันยังมีอดีตรองเลขาธิการ ส.ป.ก.และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหาร ส.ป.ก. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จำนวน 390 ราย ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 10.15 น.