วช.ชวนน้องเที่ยวงานวันเด็ก ถนนสายวิทย์บนโลกสีเขียว

204

วช. เปิดบูธ “Circular Economy by NRCT” ในงานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ”ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญชวนน้องๆ และเยาวชน ผู้ปกครอง คุณครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน “ถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว” สอดรับแนวคิด BCG Model ตามภารกิจหลักของกระทรวงฯ
จุดประกายให้เยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในการนี้ วช. ได้นำผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้ชื่อสถานี “Circular Economy by NRCT” จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล เป็นการนำถุงพลาสติกมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ผสมกับวัสดุมวลคละหยาบ หรือทรายละเอียด แล้วเทส่วนผสมทั้งหมดลงในภาชนะโลหะสำหรับผสมร้อน
ทำการคั่วจนเข้ากัน จากนั้นนำส่วนผสมที่เข้ากันได้ดีเทลงในแบบหล่อเหล็ก ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำออกไปใช้งานเหมือนบล็อกปูถนนปกติทั่วไป

ทั้งนี้ยังมีธนาคารบีบขวดพลาสติก เป็นเครื่องรับซื้อขวดพลาสติกที่สามารถบีบอัดขวดให้มีขนาดเล็กลง ทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บได้มากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ กำไลรักษ์โลก เป็นกำไลรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถบรรจุถุงที่ใช้ซ้ำแทนถุงพลาสติกได้ โดยผู้ใช้สวมไปได้ทุกที่และเมื่อต้องการใช้ถุงก็ดึงออกมา เมื่อใช้เสร็จก็มีกลไกวิธีการในการม้วนเก็บกลับเข้าไปอย่างง่ายดาย บล็อกทางเท้าน้ำผ่านได้จากจีโอโพลิเมอร์และขยะหลอดดูดน้ำ จากวัสดุเหลือทิ้งในสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อสังเคราะห์จีโอโพลิเมอร์ ได้แก่ เถ้าถ่านหิน เถ้าแกลบ และขยะหลอด ดูดน้ำที่มีอยู่ในปริมาณมากจากขยะทั่วไป ทำบล็อกทางเท้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ภาชนะโฟมย่อยสลายได้จากกล้วย ใช้ทดแทนภาชนะพลาสติก ลดขยะ พลาสติกที่ก่อให้เกิดมลพิษและมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดสูง ทำให้สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และคูล ทู ทัช (ถ้วยไบโอโฟม) เป็นการนำเส้นใยเซลลูโลสที่ได้จากกระดาษอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษมาผสมในโฟมพอลิเมอร์เชิงประกอบจากพลาสติกชีวภาพเพื่อช่วยให้วัสดุมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นการสนับสนุนการใช้โฟมที่ผลิตจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

วช. จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชน และโรงเรียนที่สนใจสามารถมาเยี่ยมชมผลงานดังกล่าวได้ใน
“งานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 มกราคม 2563
เวลา 09.00 – 17.00 น. ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ปรัชญา รัศมีธรรมกุล รายงาน