‘พาณิชย์’ขับเคลื่อนการค้าสินค้าบริการ

แชร์

8ม.ค.63/นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายทิพู มุนชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บังกลาเทศ เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นกลไกสําคัญในการกําหนดทิศทางขับเคลื่อนการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนระหว่างสองประเทศ โดยมีเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าสองฝ่ายบรรลุ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณกว่า 60,000 ล้านบาท ภายในปี 2564


แชร์