‘นายก’สั่ง’เกษตร’แก้ภัยแล้ง จี้ลุ่มเจ้าพระยาควบคุมน้ำเค็ม

132

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“เฉลิมชัย”เผย นายกฯ ห่วงปัญหาน้ำลุ่มเจ้าพระยามีน้อย บัญชาการแก้วิกฤติภัยแล้งเอง สั่งกรมชลประทานควบคุมค่าความเค็มในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงระลอกใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ (7 ม.ค.) ย้ำไม่ให้กระทบทั้งการผลิตน้ำประปา ภาคเกษตร และอุตสาหกรรม

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นผู้บัญชาการอำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำและกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ตามพ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 มาตรา 24 เพื่ออำนวยการแก้ไขวิกฤติน้ำแล้งจนกว่าปัญหาจะผ่านพ้นไป

ขณะเดียวกันมีการคาดการณ์ว่า วิกฤติภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นมีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกปี จากปัญหาที่เกิดขึ้นตน สั่งการให้อธิบดีกรมชลประทานวางแนวทางป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ด้านท้ายลุ่มเจ้าพระยาในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (7 ม.ค.) ถึงวันที่ 17 ม.ค. ซึ่งย้ำให้ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม

ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า ภาวะน้ำทะเลหนุนระลอกนี้ ระดับน้ำสูงกว่าครั้งที่ผ่านมา โดยระดับน้ำหนุนสูงสุดในวันที่ 13 ม.ค. จึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 85 ลบ. ม. ต่อวินาทีเป็น 95 ลบ. ม. ต่อวินาทีตั้งแต่วันที่ 8 – 10 ม.ค. เพื่อเจือจางค่าความเค็มไม่ให้เกินเกณฑ์ควบคุม โดยจะทำควบคู่กับการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ซึ่งเป็นท้ายแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะออกสู่อ่าวไทยให้สัมพันธ์กับการขึ้นลงของน้ำทะเล จากนั้นในวันที่ 11 ม.ค. จะปรับลดลงเหลือ 90 ลบ. ม. ต่อวินาที ประกอบกับผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาเสริมด้านท้ายของลุ่มเจ้าพระยา

ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

สำหรับน้ำที่จะระบายเพิ่มจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้น จะใช้น้ำที่สำรองไว้หน้าเขื่อนที่ระบายเพิ่มมาจาก 4 เขื่อนหลักได้แก่ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้นกว่า 1 เมตร โดยช่วงก่อนปีใหม่ระดับน้ำอยู่ที่ +13.00 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) แต่ขณะนี้อยู่ที่ +14.15 เมตรรทก. ทำให้สามารถไหลเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาได้สะดวกแล้ว

นอกจากนี้ยังแก้วิกฤติระดับน้ำแม่น้ำสะแกกรังลดต่ำได้ด้วย โดยเมื่อระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้น น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนสู่แม่น้ำเจ้าสะแกกรังซึ่งอยู่ตอนบนขึ้นไป จนระดับน้ำแม่น้ำสะแกกรังที่ไหลผ่านจังหวัดอุทัยธานีสูงขึ้น ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชังและประชาชนที่อยู่อาศัยในเรือนแพต่างๆ

ทั้งนี้ในวันที่ 7 ม.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะพิจารณาเห็นชอบกรอบโครงสร้างศูนย์บัญชาการน้ำเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและนำเรียนนายกรัฐมนตรีแล้ว รวมทั้งพิจารณาเห็นชอบให้สำนักงบประมาณดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นวิกฤติแล้งไปให้ได้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน