‘ธรรมนัส’ของบ4พันล.ข่าวลือ หมอนยางพาราดันยางโล65

แชร์

“ธรรมนัส” โต้ข่าวลือ ของบกลาง 4,000 ล้านบาท ทำโครงการหมอนยางพาราประชารัฐแจกประชาชน ย้ำดำเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรีเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศ ดึงราคายางพาราให้ถึงกิโลกรัมละ 65 บาทตามที่หาเสียงไว้ เร่งคณะทำงานศึกษาแนวทางและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่า เตรียมของบกลาง 18,000 ล้านบาทจัดทำโครงการหมอนยางพาราประชารัฐ โดยรับซื้อน้ำยาง 150,000 ตันจากสถาบันเกษตรกรมาผลิตหมอน 30 ล้านใบเพื่อแจกแก่ประชาชนและให้หน่วยราชการนำไปใช้ เป็นโครงการต่อเนื่อง 4 ปี ซึ่งปีนี้จะเริ่มผลิต 3,000,000 ใบ ใช้งบกลาง 4,000 ล้าน แจกชุดแรกตั้งแต่ 1 ก.พ. ถึง 30 พ.ย. นี้

ร.อ. ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องดังกล่าวเนื่องจากอยู่ระหว่างมอบหมายคณะทำงานหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับกระทรวงต่างๆ ซื้อยางพารามาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะทำให้ราคายางพาราปรับสูงขึ้น จากปัจจุบันราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 40-42 บาทต่อกิโลกรัม โดยพรรคพลังประชารัฐได้หาเสียงไว้ว่า จะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 65 บาท

ทั้งนี้ได้มอบหมายคณะทำงานศึกษาการนำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์หลายรูปแบบ ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า จะทำโครงการใดและใช้งบประมาณเท่าไรเนื่องจากการใช้งบประมาณแผ่นดินจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งเชิญผู้แทนสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางมาให้ข้อเสนอแนะเป็นระยะๆ หากวิธีการใดไม่เหมาะสมจะไม่ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดเพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งเกษตรกรและประชาชน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์