สำรวจที่ดินภูเก็ตราคาลดฮวบ ‘ดร.โสภณ’แจงรอท่องเที่ยวฟื้น

188

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

จับตาที่ดินภูเก็ตช่วงนักท่องเที่ยวหาย ราคาโดดเด่นในกลุ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ส่วนพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนราคากลับลดลง เผยคอเที่ยวเวียนกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง ราคามีโอกาสพุ่งขึ้น

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส แจ้งว่าปรากฏการณ์ใหม่ที่ต้องคิดก็คือราคาที่ดินภูเก็ตบางหาดลดลง แต่ที่เพิ่มขึ้นก็มี อย่างไรก็ตาม ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (2561-2) ราคาที่ดินริมหาดส่วนใหญ่ของภูเก็ตคงที่ ไม่เพิ่มขึ้น

สำหรับปี 2563 ราคาที่ดินอาจเพิ่มขึ้นหากกระแสการท่องเที่ยวดี ทั้งนี้ยังมีผลจากการเมืองภายในประเทศด้วย

ดร.โสภณ ระบุถึงผลการสำรวจราคาที่ดินในภูเก็ตที่จัดทำโดยนายสัญญา นาคบุตร ผู้จัดการสาขาภาคใต้ของศูนย์และคณะพบว่า ราคาที่ดินในภูเก็ตเริ่มมีกระแสลดลงบ้าง ทั้งที่ตลอด 16 ปีที่สำรวจ ราคาที่ดินไม่เคยลดลงเลย แม้แต่หลังปีที่เกิดสึนามิ ราคาที่ดินก็เพียงคงที่ ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด

สำหรับที่ดินที่มีราคาแพงที่สุดในภูเก็ตตามหาดต่างๆ อันดับที่ 1 หาดป่าตอง ที่ดินติดหาดมีราคาตลาดไร่ละประมาณ 250 ล้านบาทต่อไร่ หรือตารางวาละ 625,000 บาท สูงถึงประมาณหนึ่งในสี่ของราคาตลาดที่แพงที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครที่ย่านสยามสแควร์-ชิดลม-เพลินจิต

อันดับที่ 2 หาดกะรน ที่ดินติดหาดมีราคาตลาดไร่ละประมาณ 56 ล้านบาทต่อไร่ หรือตารางวาละ 140,000 บาท จะเห็นได้ว่าอันดับสองต่างจากอันดับแรกมาก เพราะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวบวกแหล่งการค้าตามลักษณะของหาดป่าตอง

ส่วนอันดับที่ 3 หาดกมลา ที่ดินติดหาดมีราคาตลาดไร่ละประมาณ 50 ล้านบาทต่อไร่ หรือตารางวาละ 125,000 บาท อันดับที่ 4 หาดกะตะ ที่ดินติดหาดมีราคาตลาดไร่ละประมาณ 50 ล้านบาทต่อไร่ หรือตารางวาละ 125,000 บาท และอันดับที่ 5 หาดราไวย์ ที่ดินติดหาดมีราคาตลาดไร่ละประมาณ 47 ล้านบาทต่อไร่ หรือตารางวาละ 117,500 บาท

ดร.โสภณ ระบุว่าจะเห็นได้ว่าราคาที่ดินตามหาดอันดับที่สองถึงห้า ค่อนข้างใกล้เคียงกันคือไร่ละ 47-56 ล้านบาทโดยประมาณ

ภูเก็ตก็มีบริเวณที่ราคาที่ดินถูกเช่นกัน โดยราคาที่ดินที่ถูกที่สุด อันดับหนึ่งก็คือ เกาะมะพร้าว เป็นเงิน 6 ล้านบาทต่อไร่ หรือตารางวาละ 15,000 บาท รองลงมาคือเกาะโหลน 7 ล้านบาทต่อไร่ อันดับที่ 3 คืออ่าวสะปำ 8 ล้านบาทต่อไร่

อันดับที่ 4 คืออ่าวมะพร้าว 10 ล้านบาทต่อไร่ และอันดับที 5 คือ หาดแหลมทราย-อ่าวกุ้ง 17 ล้านบาทต่อไร่ หรือเป็นเงินตารางวาละ 42,500 บาท ทั้งนี้เป็นบริเวณที่ไม่นิยมทำโรงแรมหรือสถานตากอากาศ เนื่องจากอยู่ไกล หรือสภาพทะเลไม่สวยมากนัก

ในด้านการเพิ่มขึ้นของราคาเทียบปี 2561-2562 ปรากฏว่า 5 อันดับแรก เป็นดังนี้:
อันดับที่ 1 อ่าวปอ มีอัตราการเพิ่มขึ้น 11.8% ต่อปีเมื่อเทียบระหว่างปี 2561-2562 โดยในขณะนี้มีราคาไร่ละประมาณ 19 ล้านบาท หรือตารางวาละ 47,500 บาท บริเวณนี้มีการพัฒนาใหม่ๆ อยู่หลายประการ จึงมีการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินที่ค่อนข้างสูงกว่าบริเวณอื่น

อันดับที่ 2 อ่าวมะขาม-แหลมพันวา มีอัตราการเพิ่มขึ้น 8.0% ต่อปีเมื่อเทียบระหว่างปี 2561-2562 โดยในขณะนี้มีราคาไร่ละประมาณ 27 ล้านบาท หรือตารางวาละ 67,500 บาท

อันดับที่ 3 หาดในยาง มีอัตราการเพิ่มขึ้น 6.7% ต่อปีเมื่อเทียบระหว่างปี 2561-2562 โดยในขณะนี้มีราคาไร่ละประมาณ 32 ล้านบาท หรือตารางวาละ 80,000 บาท

อันดับที่ 4 ถนนเทพกษัตรี มีอัตราการเพิ่มขึ้น 5.9% ต่อปีเมื่อเทียบระหว่างปี 2561-2562 โดยในขณะนี้มีราคาไร่ละประมาณ 18 ล้านบาท หรือตารางวาละ 45,000 บาท

อันดับที่ 5 หาดในหาน มีอัตราการเพิ่มขึ้น 5.6% ต่อปีเมื่อเทียบระหว่างปี 2561-2562 โดยในขณะนี้มีราคาไร่ละประมาณ 19 ล้านบาท หรือตารางวาละ 47,500 บาท

อย่างไรก็ตามในบางหาด ราคาที่ดินกลับลดต่ำลงในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา อันไดัแก่

อันดับที่ 1 เกาะมะพร้าว ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง -14.3% ต่อปีเมื่อเทียบระหว่างปี 2561-2562 โดยในขณะนี้มีราคาไร่ละประมาณ 6 ล้านบาท หรือตารางวาละ 15,000 บาทในขณะที่เมื่อปี 2561 ราคาที่ดินตกไร่ละ 7 ล้านบาท

อันดับที่ 2 เกาะโหลน ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง -12.5% ต่อปีเมื่อเทียบระหว่างปี 2561-2562 โดยในขณะนี้มีราคาไร่ละประมาณ 7 ล้านบาท หรือตารางวาละ 17,500 บาทในขณะที่เมื่อปี 2561 ราคาที่ดินตกไร่ละ 8 ล้านบาท

อันดับที่ 3 อ่าวสะปำ ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง -11.1% ต่อปีเมื่อเทียบระหว่างปี 2561-2562 โดยในขณะนี้มีราคาไร่ละประมาณ 8 ล้านบาท หรือตารางวาละ 20,000 บาทในขณะที่เมื่อปี 2561 ราคาที่ดินตกไร่ละ 9 ล้านบาท

อันดับที่ 4 เกาะสิเหร่ ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง -10.0% ต่อปีเมื่อเทียบระหว่างปี 2561-2562 โดยในขณะนี้มีราคาไร่ละประมาณ 18 ล้านบาท หรือตารางวาละ 45,000 บาทในขณะที่เมื่อปี 2561 ราคาที่ดินตกไร่ละ 20 ล้านบาท

อันดับที่ 5 หาดกะรน ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง -6.7% ต่อปีเมื่อเทียบระหว่างปี 2561-2562 โดยในขณะนี้มีราคาไร่ละประมาณ 56 ล้านบาท หรือตารางวาละ 140,000 บาทในขณะที่เมื่อปี 2561 ราคาที่ดินตกไร่ละ 60 ล้านบาท

การลดลงของราคาที่ดินแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดน้อยถอยลงในบริเวณต่าง ๆ แม้แต่หาดกะรนที่มีราคาแพงกว่าหลายๆ หาด แต่ก็มีภาวะถดถอยของราคาลงเช่นกัน จะสังเกตได้ว่าขนาดเกิดสึนามิมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ก็ยังไม่เคยมีปรากฏการณ์ที่ราคาที่ดินลดลงแต่อย่างใด การลดลงครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องใส่ใจต่อภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตในอนาคตอันใกล้

อนาคตของราคาที่ดินในภูเก็ตขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ โอกาสที่ราคาที่ดินในภูเก็ตจะร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งก็คงขึ้นอยู่กับภาวะทางการท่องเที่ยว ซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศด้วยเช่นกัน

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน