นางวันดี พงษ์เพชร  คนกวาดถนน เทศบาลเมืองปทุมธานีรับรางวัลใหญ่

91

เทศกาลปีใหม่ 2564 คนกวาดถนนเทศบาลเมืองปทุมธานี รับรางวัลใหญ่จากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ข้าวสาร 1 กระสอบ( 100 กิโลกรัม) ระบุเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด-19ระบาดใช้จับฉลากแล้วจัดส่งถึงบ้าน

31ธ.ค.63/ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศกาลปีใหม่ ผู้คนที่มีโอกาส มีเวลา มักจะมีงานเฉลิมฉลอง จัดงานรื่นเริงบ้าง ตามแต่ฐานานุรูปของแต่ละท่าน แต่ละคน ปีใหม่ปีนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเตรียมจัดงานปีใหม่ที่จวนผู้ว่าฯ โดยเชิญแขกคนสำคัญของงาน คือ คนกวาดถนน คนเก็บขยะ แม่บ้าน คนสวนของเทศบาลบ้าง ศาลากลางบ้าง แต่ด้วยเหตุการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ระบาด มาเกิดในช่วงนี้พอดี การฉลองปีใหม่ให้กับคนเก็บขยะ คนกวาดถนน แม่บ้าน คนสวน จึงต้องปรับเป็นส่งชื่อมาจับฉลาก แล้วส่งของขวัญและอาหารไปให้ถึงที่ทำงาน แม้ความสนุกสนานจะสู้การมาพบปะสังสรรค์กันที่จวนไม่ได้ แต่ “น้ำใจ” ยังถูกส่งถึงที่

สำหรับรางวัลใหญ่ปีนี้เป็นข้าวสาร 1 กระสอบ (100 กิโลกรัม) เป็นของนางวันดี พงษ์เพชร     คนกวาดถนน เทศบาลเมืองปทุมธานี

“น้ำใจ” ไม่ว่าจะแสดงออกด้วยคำพูดหรือการกระทำใดๆ“น้ำใจ” ก็ล้วนมีค่าเสมอ