“ศูนย์พญาไทฯ” รับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ

241

ศูนย์ประสานงานผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เขตพญาไท ขึ้นรับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯอย่างเป็นทางการ มุ่งหวังทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลปกครองลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม

31ธ.ค.63/ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดงานก้าวสู่ปีที่ 2 “สังคมสมานฉันท์ สร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย” งานวิชาการเนื่องในวันครบรอบ 2 ปีของ พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี สำหรับครั้งมีการมอบป้ายศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 ศูนย์ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในการขอรับบริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ทั้งนี้ รัฐบาลปัจจุบันมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ถือเป็นกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลปกครองลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ประสานงานผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เขตพญาไท นำโดย พ.ต.ต.ดร.ฐิติวัฒน์ ยะชัยมา ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขึ้นรับมอบป้ายศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนกับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รับมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธี อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563