3 สส. พปชร. เดินหน้าพัฒนานครศรีธรรมราช

109

30 ธ.ค.63 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ นครศรีธรรมราช ได้จัดการสัมมนามีส่วนร่วมในอุดมการณ์พลังประชารัฐและเตรียมพร้อมการจัดตั้งตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมราวดี ถ.อ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดย ในการสัมมนาครั้งนี้มี รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ นายสายัญ  ยุติธรรม ส.ส.เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ และนายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ร่วมอภิปรายชี้แจ้งรายละเอียดต่างๆในการมีส่วนร่วมในอุดมการณ์และการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการจัดสัมมนาประมาณ 300 กว่า คน ทำให้บรรยากาศในการจัดสัมมนาครั้งนี้เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ และความรู้ในอุดมการณ์ของพรรคพลัวประชารัฐ.

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน