พ่อเมืองสั่งคุมเข้มเมืองสามหมอก

118

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้แต่ละจังหวัดดำเนินมาตรการคุมเข้มในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 โดยในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เบื้องต้นได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอชายแดน ได้มีการสแกน ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง หรือพื้นที่เสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พร้อมกันนี้ ยังได้ย้ำว่า ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้มีมาตรการป้องกันโรค covid-19 ตั้งค่ามาตรการประกอบด้วย D-M-H-T-T ป้องกันตนเองและผู้อื่นจากไวรัสโควิด-19 การ์ดอย่าตก

D : Distancing คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน

M : Mask Wearing คือ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H : Hand Washing คือ ล้างมือบ่อย ๆ

T : Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน

T : Thai Cha Na คือ เช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขอให้แต่ละอำเภอเข้าไปสำรวจ สถานบริการ หรือสถานที่ ที่มีการสุ่มเสี่ยงเพื่อให้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ส่วนการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยขอความร่วมมือให้ผู้จัดกิจกรรมได้มีการประสานไปทางอำเภอแต่ละแห่งในการหารือมาตรการป้องกัน และหากเกิดความเสียหายและก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผู้จัดกิจกรรมต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ขอความร่วมมือหากผู้จัดกิจกรรม หากงดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จะเป็นมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ได้

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน