มาแล้ว“ฟ้าทะลายโจร”ปราบโควิด-19

398

“รฎาวัญ-องค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” หนุนกรมการแพทย์แผนไทยใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด-19 แนะให้เร่งวิจัยตำรับยาไทย ระบุ ยาห้าราก จันทลีลา พลิกวิกฤตเป็นโอกาสส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

30ธ.ค.63/นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รวบรวมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาไทยตั้งเป็น”องค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้เป็นระบบ เพื่อผลักดันให้รัฐบาลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล

นางรฎาวัญ กล่าวว่า ขอขอบคุณอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข ที่จะใช้ฟ้าทะลายโจรสมุนไพรไทยมารักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน และขอแนะนำให้เชิญผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีความรู้และมีประสบการณ์มานานด้านตำรับยาไทยมาให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยมาใช้ควบคู่กับฟ้าทะลายโจร เพื่อจะให้ได้ผลดีที่สุดในเชิงประจักษ์ เนื่องจากไวรัส โควิด-19เป็นโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงที่สุดในปัจจุบันนี้ จึงเชื่อมั่นว่าหากมีการร่วมมือกันระหว่าง แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน จะสามารถระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายนี้ได้แน่นอน

ด้านพลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า   ในที่สุดสมุนไพรไทย ฟ้าทะลายโจรก็ได้รับโอกาสรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำโดย ท่านอธิบดี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รวมทั้ง โรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง ที่ร่วมดำเนินการ สิ่งที่อยากจะเสนอเพิ่มเติมถือเป็นโอกาสอันดี สำหรับการวิจัยในเชิงวิชาการเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ผมคิดว่าการรักษาโควิด-19 ไม่ได้มีเฉพาะแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียว ขอเสนอการใช้เพื่อรวบรวมข้อมูล คือ 1.การใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมกับแพทย์แผนตะวันตกตามที่จะดำเนินการอยู่แล้ว 2.การใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมกับตำรับยาแผนไทยอื่นๆ ตามหลักการแพทย์แผนไทยที่มีอยู่ในตำรายาแผนไทยแห่งชาติ เช่น ยาห้าราก, ยาขาว, จันทลีลา, ประสะจันทร์แดง  สิ่งที่เริ่มต้นครั้งนี้นับเป็นนิมิตรหมายอันดีควรค่าแก่การยกย่อง

ขณะเดียวกัน แพทย์แผนไทย(พท.)ประจวบ จันทร์เพ็ญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “ผมมีความเห็นจากประสบการณ์ ให้การรักษาผู้เจ็บป่วยในภาคใต้มานานหลายปีจนถึงปัจจุบันนี้ว่า การรักษาผู้ป่วย โควิด 19 ควรใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ยาห้าราก และยาจันทลีลา เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณเป็นยาฆ่าเชื้อ ต้านไวรัส ยาจันทลีลามีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้หวัด ไข้หัวลม ไข้ที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และยาห้ารากมีสรรพคุณ แก้ไข้ ขับพิษ ไข้ออกจากร่างกาย แก้ตัวร้อน สามตำรับนี้ช่วยรักษาได้แน่นอน”

พท.ภ บัญชา   สุวรรณธาดา  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการแพทย์ไทยร่วมสมัย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี หนึ่งในองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า มีงานวิจัยรองรับจากสถาบันที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศเรื่องสารพฤษเคมีหรือ Phytonutrient ในพืชสมุนไพรที่สามารถสร้างระบบ Immune System ให้กับร่างกายได้ ตัวอย่างเช่น ในตำรับตรีผลา ซึ่งเป็นตำรับที่มีองค์ประกอบของสารสำคัญหลายชนิดที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูนอิสระหรือการก่อไนตริกออกไซด์(NO) หรือแม้แต่ต้านการล้มของ DNA ที่สำคัญยังให้ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันและต้านไวรัส, เชื้อรา, จุลชีพต่างๆ จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะนำสมุนไพรไทยมาใช้ในการป้องกันและดูแลสุขภาพทั่วไปให้ห่างไกลจากการระบาดของ Covid -19 ครั้งนี้ ขอรณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องแพทย์แผนไทยและประชาชนลุกขึ้นมาใช้สมุนไพรไทยช่วยกู้วิกฤตชาติครั้งนี้ครับ ด้วยความปราถนาดี ขอให้ชาวไทยผ่านพ้นภาวะวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

นางรฎาวัญ กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า องค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจะเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ผ่าน Pages Facebookขององค์กรชื่อ”ภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย “https://www.facebook.com/100908525286161/posts/101267798583567/  ประชาชนอยากรู้เรื่องใด หรืออยากถามเรื่องใดสามารถสอบถามในเพจนี้ได้เลย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน