เมืองตรอนเปิดศูนย์เฝ้าระวัง 7 วันอันตราย

119

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563  นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ บริเวณจุดตรวจหลักสี่แยกน้ำอ่าง และจุดตรวจหลักสี่แยกสะพานศิริมณี และด่านหมู่บ้าน/ชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 อำเภอตรอน  37 ด่าน 1.ด่านหมู่บ้าน/ชุมชนตำบลน้ำอ่าง 4 ด่าน  2.ด่านหมู่บ้าน/ชุมชนตำบลวังแดง 12 ด่าน 3.ด่านหมู่บ้าน/ชุมชนตำบลบ้านแก่ง 7 ด่าน 4.ด่านหมู่บ้าน/ชุมชนตำบลหาดสองแคว 6 ด่าน  5.ด่านหมู่บ้าน/ชุมชนตำบลข่อยสูง 8 ด่าน

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรอน นายกและปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อพปร. ชรบ.และ อสม.ร่วมดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ตามการรณรงค์ที่ว่า ” ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ”   ทั้งนี้ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฎิบัติหน้าที่ตามด่าน/จุดตรวจด้วย

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน