ส.ส.ราชบุรี ช่วยชาวบ้านไม่มีน้ำใช้ทำนาปรัง

95

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากทางรัฐบาลประกาศไม่ปล่อยน้ำให้เกษตรกรทำนาปรังในปีนี้ ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน ตนในฐานะผู้แทนของประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอบ้านโป่ง จำนวน 6 ตำบล ประกอบด้วย ต.ลาดบัวขาว ต.เขาขลุง ต.หนองปลาหมอ ต.บ้านม่วง ต.เบิกไพร และ ต.คุ้งพยอม ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พร้อมนำเรื่องเข้าเรียนต่อ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหามาตรการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน