ชาวแม่สะเรียงเผาข้าวหลาม ถวายข้าวใหม่

164

ชาวแม่สะเรียง ขึ้นวัดทำบุญข้าวหลาม ข้าวใหม่ ถวายให้พระสงฆ์ ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4  เป็นประเพณีชาวล้านนา ที่ ยึดถือกันมาตั้งแต่โบราณกาล

29 ธ.ค.63 พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ได้เข้าวัดร่วมทำบุญตานข้าวใหม่  หรือ การถวายข้าวใหม่ ประเพณีเดือน 4 ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล  โดยที่ประเพณี  ตานข้าวใหม่ หรือ การถวายข้าวใหม่ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ชาวบ้านจะนำข้าวใหม่ที่เก็บเกี่ยวแล้วเก็บไว้บนยุ้งฉางที่บ้านมานึ่งให้สุกเพื่อนำมาตักบาตร ทำบุญ ตามหัววัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย เล่าว่า เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของคนโบราณล้านนา ที่สอดแทรกคำสอนลูกหลานให้มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ โดยอาศัยฤดูหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเป็นช่วงทำบุญดังกล่าว  นอกจากการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับแล้ว ยังได้นำข้าวเปลือก ข้าวสาร ที่ได้จากการเก็บเกี่ยวไปถวายพระสงฆ์ ส่วนหนึ่งก็นำไปถวายทานให้ญาติผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที การทานข้าวใหม่ในแต่ละบ้าน หรือแต่ละท้องถิ่นจะมีวิธีการนำข้าวมาถวายแตกต่างกันออกไป เช่น ถวายเป็นข้าวนึ่งสุกบ้าง เป็นข้าวจี่บ้าง หรือข้าวหลาม เป็นต้น แล้วนำมาใส่บาตรหรือถวายพระสงฆ์ที่วัดให้ได้ฉันท์ข้าวใหม่ที่มีกลิ่นหอม

ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จึงมีราษฏรส่วนหนึ่งมีอาชีพทำข้าวหลามขาย จะเผาข้าวหลามมากเป็นพิเศษในช่วงของประเพณีทำบุญข้าวใหม่  เพื่อจำหน่ายแก่ชาวบ้านพุทธศาสนิกชนที่ไม่มีเวลามาเผาข้าวหลามที่ต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควร  เพื่อนำไปทำบุญถวายข้าวใหม่ตามวัดต่างๆ ตามประเพณีเดือน 4 ของคนล้านนา ซึ่งจะทำกันเป็นประจำในทุกๆปี เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4  ประกอบกับมีอากาศหนาวเย็น ชาวบ้านในอำเภอแม่สะเรียงแต่ละบ้าน จะเตรียมทำการเผาข้าวหลามไปวัดเพื่อทำบุญ   เช่นเดียวกับพ่อค้าแม่ค้า ที่มีอาชีพเผาข้าวหลามขาย ในช่วงนี้ ยอดขายข้าวหลามก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ราคาข้าวหลามมีหลายราคาตั้งแต่กระบอกละ 15 -20 -30 บาท

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน