พ่อเมืองลับแล ปล่อยแถวเฝ้าระวัง7 วันอันตราย

127

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 63 เวลา 17.00 น. ที่ริมทางหลวงหมายเลข 11 ทิศใต้ของอุโมงค์วังสีสูบ หมู่ที่ 2 ต.งิ้วงาม อ.เมือง  นายผล  ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานปล่อยแถวคณะเจ้าหน้าที่และขบวนรถปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย นายพิภัช  ประจันเขตต์ รอง ผวจ. อุตรดิตถ์ (1) นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รองผวจ.อุตรดิตถ์ (2)และพล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล  ผบ.มทบ.35 พล.ต.ต.ไชยา สุนทรกิจ ผบก.ภ.จ.อุตรดิตถ์ พ.ต.อ.นนทวร  สีอินทร์  ผกก.สภ.เมือง ปภ.จ.อุตรดิตถ์ มูลนินธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ (มอส) สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้ ทหาร ตำรวจ อส. รพ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม โดยมี นายณัฐวัฒน์  เกตุจันทร์ หน.สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน

สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 นี้ คาดว่าปริมาณการจราจรในทุกเส้นทางของจังหวัดจะมีความหนาแน่น ดังนั้นการตั้งจุดบริการประชาชน จุดตรวจบังคับใช้กฎหมาย และด่านชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ดูแลความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยอื่นๆ ที่จะเกิดแก่ประชาชน ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 18 จุด ในพื้นที่ 9 อำเภอ จุดบริการบูรณาการร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ริมทางหลวงหมายเลข 11 บริเวณหน้าสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 อุตรดิตถ์ ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จุดบริการประชาชน จำนวน 3 จุด และด่านชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 7 วัน

ประสิทธิ์   ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน