พิษโควิดเรือนจำสว่างแดนดินงดเยี่ยมญาติ

154

28 ธ.ค.63นางประภาพรรณ ขจรวัฒนากุล ผบ.เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดการ ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COvD 19) กระทบเป็นวงกว้าง ทำให้ไม่สมารถที่คัดกรองอาการของผู้ติดเชื้อได้อย่างเป็นระบบ ประกอบกับกรมราชทัณฑ์ ได้มีข้อสั่งการให้เรือนจำและทัณฑสถาน ทั่วประเทศ กำหนดมาตรการสำหรับภารกิจต่าง ๆที่เกี่ยวซ้องผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่อาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของถานการณ์ในขณะนี้ จึของดให้การบริการ เยี่ยมญาติผู้ต้องขัง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการอีกครั้งภายหลังจากสถานการณ์ของประเทศเป็นปกติในเบื้องต้นนี้ เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน ได้แก้ไขปัญหาในการเยี่ยมญาติของผู้ต้องขัง โดยสามารถให้ญาติเยี่ยมผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์ iD @ bsj 8409 M และสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางนี้ได้  อนึ่งขณะนี้เรือนจำจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการให้ทางญาติผู้ต้องขังทราบแล้ว เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ให้ญาติผู้ต้องขังทราบโดยทั่วถึงกัน  จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนง เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ อีกทางหนึ่งด้วย

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน