มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่เกษตรกร

119

28 ธ.ค.63 พ.อ.สันติพงษ์  ชิงดวง  ผบ.ร.7 พัน 5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้คณะนายทหาร ของกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 โครงการทหารพันธุ์ดี   ร่วมกับโรงเรียนปายวิทยาคาร  ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานและจัดกิจกรรม  “โครงการปันสุขด้วยรอยยิ้ม เราทำความดีด้วยหัวใจ”   ณ หมู่บ้านมโนราห์ หมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยง อาศัยอยู่ในพื้นที่กลางหุบเขา จำนวน 50 หลังคาเรือน  ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการทหารพันธุ์ดี ได้นำเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานฯ มามอบให้โรงเรียนและชาวบ้าน หมู่บ้านมโนราห์ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย นอกจากนี้ยังได้มอบผ้าห่มกันหนาวและของเล่นสำหรับเด็ก อุปกรณ์กีฬา  สิ่งของอุปโภค/บริโภค ช่วยเหลือชาวบ้านและโรงเรียน ซึ่งโครงการทหารพันธุ์ดี ร.7 พัน.5 และโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริ โรงเรียนปายวิทยาคาร  ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถขยายผล มาถึงขั้นที่ 3  ของการพัฒนาคุณภาพ เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน