จิตพอเพียงต้านทุจริตคอรัปชั่น

146

24 ธค.63 พ.ต.ท.ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเจ้าหน้าที่ ปปช. ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนางวรรณภา กุนนา ผอ.โรงเรียนบ้านแม่เงา พร้อมบุคลากร ต้อนรับ และกล่าวรายงาน

ด้าน พ.ต.ท.ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ที่ลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน และได้แนะนำในเรื่องการปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ และเพื่อการสำรวจพื้นที่ การประกอบกิจการที่ผิดกฎหมาย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยจะนำข้อมูลภาคสนามมาสรุปเข้าสู่ชมรมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่น และเป็นการป้องปราม

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์   จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน