ยกเสาเอกบ้านให้ผู้ประสบอุทกภัย

187

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธียกเสาเอกบ้านให้กับ นางสาวศุภิษฐฌาณ์ ราชเวช ผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช