ตรวจสถานประกอบการอาหารทะเล และตลาดสด

135

ผู้สื่อข่ายรายงานว่า ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมปฏิบัติการกับทีมงานหน่วยเฉพาะกิจอำเภอ ประกอบด้วยสภ.แม่สะเรียง ทต.แม่สะเรียง รพ.แม่สะเรียง  และ  สสอ.แม่สะเรียง ได้เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค  COVID-19 โดยร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหารทะเล  และสถานประกอบการที่คาดว่าจะมีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่  อาทิ  ร้านหมูกะทะนวลจันทร์ ร้านชาบูดิ โกดังอาหารทะเลบ้านจอมแจ้ง(บ้านโม่ง) ม.1 ต.แม่สะเรียง  โรงน้ำแข็งมิตรภาพ  และร้านน้อยทะเลดอย  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  โดยได้สอบถามถึงเส้นทางการลำเลียงอาหารทะเล กำชับถึงมาตรการของผู้ประกอบการในการรับส่งอาหารทะเล  การตรวจสอบพนักงานในสังกัด  และการให้บริการลูกค้า  ให้มีการใช้โปรแกรมไทยชนะหรือลงทะเบียนผู้มารับบริการ การบริการเจล ใส่แมส  ตลอดจน มาตรการกินร้อน ช้อนใครช้อนมัน  และการล้างมือ

นายดำรงค์ นันยบุตร สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า อาหารทะเลยังรับประทานได้ แต่ควรรับประทานแบบปรุงสุก โดยเริ่มตั้งแต่วิธีทำความสะอาดก่อนปรุง ต้องใส่ถุงมือขณะล้างอาหารทะเล ล้างให้สะอาด และก่อนปรุงอาหารควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำก่อน-หลังล้างอาหารทะเล สิ่งสำคัญคือการเตรียมวัตถุดิบทุกขั้นตอน ให้คำนึงเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยในการสัมผัสอาหารทะเล หรืออาหารสด  เพื่อความปลอดภัย ต้องปรุงสุกต้มในน้ำเดือดที่อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส ขึ้นไป นาน 5 นาที

ด้านผู้ประกอบการร้านขายอาหารทะเล ต้องดำเนินการตามาตรฐานสุขาภิบาลของกรมอนามัย เน้นทำความสะอาดของสถานที่ ผู้สัมผัสอาหาร การเก็บรักษา บรรจุ ขนส่ง คนงาน ประชาชน ต้องตระหนักรู้เท่าทันในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัย ปลอดโรค โดยการสังเกตุ ตรวจสอบ หรือ สอบถามยังหน่วยงานท้องถิ่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรมอนามัย

สำหรับตลาด/ร้านอาหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย เน้นย้ำมาตรการด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับตลาดสดพ่อค้าแม่ค้าต้องล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ สวมผ้ากันเปื้อน และหน้ากากอนามัย สำหรับอาหารปรุงสำเร็จ ต้องปกปิดและใช้อุปกรณ์หยิบจับ หากเจ็บป่วยให้หยุดการปฏิบัติงาน ตลาดต้องจัดเตรียมจุดบริการล้างมือให้กับผู้ใช้บริการ ทำความสะอาดและล้างแผงจำหน่ายอาหารสดทุกวัน และทำความสะอาดล้างพื้นตลาดกำจัดขยะทุกวัน ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม โดยเฉพาะจุดที่สัมผัสร่วมกันเป็นประจำในทุก 2 ชั่วโมง

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน