ลุยพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบ้านโป่งป้องกันโควิด-19

144

26ธ.ค.63 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า หลังจากได้รับแจ้งถึงความเดือดร้อนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือในพื้นที่ เรื่องโรคปากเท้าเปื่อยกำลังระบาด ตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ประสานกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ต่อมายังประสานผู้เชี่ยวชาญจากกรมปศุสัตว์ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงเรียนต่างๆ รวม 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง โรงเรียนนารีวุฒิ และวิทยาลัยบ้านโป่งบริหารธุรกิจ เป็นต้น

และจะเริ่มปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโรงเรียนต่างๆ และพื้นที่จุดเสี่ยงอื่นๆทั่วทั้งอำเภอบ้านโป่ง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี /รายงาน