สื่อเกษตร จัดอบรมอาชีพฟรี 13 วิชา

339

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดอบรมอาชีพ-เกษตร ฟรี!  อาชีพฮอต-เกษตรฮิต 13 วิชา  ลงทะเบียนด่วน รับเพียงวิชาละ 20 คนเท่านั้น

จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดของโควิด  จึงทำให้ประชาชนต้องปรับตัวทั้งการปรับเปลี่ยนอาชีพ การสร้างรายได้จากอาชีพใหม่ๆ ที่ต่างออกไปจากอาชีพเดิม ตลอดจนการย้ายเข้าสู่อาชีพการเกษตรมากขึ้น ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพดังกล่าวต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องจากหน่วยงาน องค์กรตลอดจนผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ อย่างแท้จริง  สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยจึงได้จัดโครงการอบรมอาชีพ-เกษตร ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและอาชีพอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพและสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ต่อไป

เราคัดเลือกหลักสูตรยอดนิยมจากวิทยากรที่มีความรู้จริงในวิชานั้นๆ จำนวน 13 วิชา  ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง  เปิดอบรมฟรี หลักสูตรละ 20 คน เปิดอบรมในวันเสาร์ที่  23  มกราคม 2564  เวลา 9.00-14.00 น. อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาที่เปิดอบรม

1.ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาสูตรโบราณ—เจ้าดัง สูตรอร่อย โดย โอฬารก๋วยเตี๋ยวเรือ

2.พิซซ่า/ลาซาลญ่า/สปาเก็ตตี้-เดอะวันพิชซ่า

3.การเปิดร้านกาแฟ

4.การทำแซนวิชหลากไส้

5.การทำซาลาเปา

6.การเพาะเห็ด

7.การปลูกแคตตัสเชิ่งการค้า

8.การปลูกไม้ผลในกระถางให้ติดผลดก

9.เทคนิคการปลูกและขยายพันธุ์อะโวคาโด

10.เทคนิคการดัดไมยราบ(บอนไซ)

11.เทคนิคการปลูกและแปรรูปโกโก้เพื่อการค้า

12.การปลูกผักไฮโดรโปรนิคส์

13.สวนผักคนเมือง

สอบถามรายละเอียด/ลงทะเบียนเข้าอบรม ได้ที่  สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย  คุณเยือน โทร.08-6340-1713 คุณหนึ่ง  โทร.08-9783-5887