บ้านโป่งเอกซเรย์พื้นที่ป้องกันไวรัสโควิด-19

183

วันที่ 24 ธ.ค. นายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้เพิ่มผู้ติดเชื้อเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ในส่วนของพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะอำเภอบ้านโป่ง ตนสั่งการให้ นายนิพนธ์ บุตรดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง และ รพ.สต.ในพื้นที่ บูรณาการร่วมกันดำเนินการค้นหา คัดกรองแรงงานชาวเมียนมาที่อยู่อาศัยตามห้องเช่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 โดยการขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการห้องเช่า มิให้รับแรงงานชาวเมียนมาที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เข้ามาพักอาศัยในห้องเช่าอย่างเด็ดขาด พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจข้อมูลแรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่ทั้งหมด ต้องเป็นแรงงานที่ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ดำเนินการคัดกรอง ตรวจโรค วัดอุณหภูมิ และห้ามแรงงานเมียนมาไปมาหาสู่กับแรงงานนอกพื้นที่อย่างเด็ดขาด

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน