คิง เพาเวอร์ มหานคร ชวนดูดาวพฤหัสบดีใกล้ดาวเสาร์

119

21 ธันวาคม 2563 – คิง เพาเวอร์ มหานคร แลนด์มาร์คของกรุงเทพฯ ใจกลางย่านสาทร ร่วมกับ สมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรมพิเศษพร้อมถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ “The Great Conjunction 2020 ดาวพฤหัสบดีใกล้ดาวเสาร์” ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฯ จากมหานคร สกายวอล์ค จุดชมวิวชั้นดาดฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชั้น 78 คิง เพาเวอร์ มหานคร โดยมีนักท่องเที่ยวและผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องดาราศาสตร์เข้าร่วมชม พร้อมปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

การโคจรเข้าใกล้กันของดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเสมอทุกๆ 20 ปีด้วยกัน โดยปรากฏการณ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นั้นมีความพิเศษอยู่ตรงที่ดาวเคราะห์ทั้งสองดวงจะอยู่ใกล้กันมากที่สุดในรอบ 397 ปี ที่ระยะห่างเพียง 0.1 องศา จนสามารถมองเห็นได้เสมือนเป็นดวงเดียวกัน โดยสามารถสังเกตได้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเวลาประมาณ 18:20 – 19:30 น. ในโอกาสนี้ สมาคมดาราศาสตร์ไทยได้ทำการถ่ายทอดสดพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของทางสมาคมฯ จากบนชั้น 78 ของคิง เพาเวอร์ มหานคร จุดชมวิวชั้นดาดฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทย ณ ความสูง 314 เมตร ซึ่งถือเป็นจุดที่สูงที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีความเหมาะสมต่อการชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ รวมทั้งสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามได้รอบด้านในแบบ 360 องศา

ทั้งนี้ กิจกรรมทางดาราศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือกันของคิง เพาเวอร์ มหานคร และสมาคมดาราศาสตร์ไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ และเพิ่มประสบการณ์ใหม่ในการรับชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครั้งสำคัญใจกลางกรุงเทพฯ