องคมนตรีมอบถุงพระราชทานทหารพรานชายแดน

198

เมื่อเวลา 07.15 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2563 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ด้าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ที่กองร้อยทหารพรานที่ 1205 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 100 ชุด โดยมีพลโทเจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1, นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ,พันเอกเอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12,พันตรีชาญ ว่องไวเมธี ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1205 หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย และทรงให้กำลังใจ ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ซึ่งบรรดาเหล่าเจ้าหน้าที่ทหารพราน ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.

จากนั้น พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 13 กองกำลังบูรพา อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และได้เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 150 ชุด ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดน ด้านอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วย

ชัชวาลย์  โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว/รายงาน