มทบ.29 เคาะประตูแจกเสื้อกันหนาว

174

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่วัดหนองสิม ต.ธาตุเชิงชุม อ.มือง จ.สกลนคร  พลตรีประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เป็นประธานพิธีมอบเสื้อกันหนาวกองทัพบกให้กับประชาชน ชุมชนรอบค่ายกฤษณ์สีวะรา จำนวน 226 ตัว จาก 5 ชุมชน โดยมีประชาชนและผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร อุณหภูมิต่ำสุด 9 องศาเซลเซียล รับ-มอบ

นอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรีของ “ขุนภักดี 29” การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่คัดกรอง ออกให้บริการทางการแพทย์ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ยาให้กับผู้ร่วมพิธีอีกด้วย โดย ผบ.มทบ.29 ยังได้มอบเสื้อกันหนาวของกองทัพบก ตลอดจนเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่อยู่ในชุมชนหนองบัวสิม ชุมชนดอนเสาธง และชุมชนแวงใหญ่

พร้อมกันนี้ พันเอกธงชาติ โล่งจิตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มอบเสื้อกันหนาวให้กับประชาชนชุมชนหน้าค่ายกฤษณ์สีวะรา พันเอก ภูเบศวร์ ธรรมบุตร รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 29 ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน  เพื่อมอบเสื้อกันหนาวแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  ในหมู่บ้านรอบค่ายกฤษณ์สีวะรา   ซึ่งมีพื้นที่ติดกับหนองหาร  สายลมได้พัดเอาความหนาวเย็นจากน้ำมาด้วย  ทำให้ชาวบ้านโดยรอบ  ได้รับผลกระทบจากอากาศเย็นมากกว่าพื้นที่อื่น  ประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหาร และรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก  ที่หน่วยทหารเดินทางออกมามอบเสื้อคลายหนาวให้ถึงหน้าบ้าน

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน