BLCP ได้รับเลือกเป็นสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย

110

18 ธันวาคม 2563 – นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล “โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ ประเภทโล่ทอง” ประจำปีงบประมาณ 2562 จากทั้งหมด 27 สถานประกอบการทั่วประเทศ โดย นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องพอร์ทอล บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ดัชนีความสุข ความปลอดภัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีทุกคน เน้นการสร้างวัฒนธรรมสู่มิติใหม่ของสุขภาพวัยทำงานแบบองค์รวมในยุค New Normal  โดยจัดให้มีโครงการรณรงค์และมาตรการสำคัญๆ ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและการทำงานที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดี สร้างสุขในที่ทำงาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานเป็นทีม ให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างนวัตกรรมร่วมกัน  ลดการบาดเจ็บ และกลับถึงบ้านพบหน้าครอบครัวด้วยความปลอดภัยในทุกๆ วัน อาทิ โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคนรอบข้าง โครงการ Co-Working Space โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านโรคไม่ติอต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเชิญชวนพนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ เช่น การออกกำลังกายโดยเดินขึ้น-ลงบันไดแทนการขึ้นลิฟต์  โครงการนับก้าว รวมทั้งจัดให้มีผักปลอดสารพิษให้พนักงานได้รับประทานในโรงอาหารของบริษัทฯ ทุกสัปดาห์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และบอกวิธีการปฎิบัติตนเพื่อรับมือกับโควิด-19 จัดให้มีมาตรการคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าทำงานในพื้นที่โรงไฟฟ้าอย่างเข้มงวดจนถึงปัจจุบัน จัดเตรียมอุปกรณ์โต๊ะ-เก้าอี้ให้แก่พนักงานได้นั่งทำงานที่บ้านอย่างถูกสุขลักษณะ จัดกิจกรรมพูด-คุย เล่นเกมส์สร้างความสุข สนุกสนานให้กับพนักงาน เพื่อคลายความกังวลต่างๆ ผ่านโปรแกรม MS Teams รณรงค์ให้พนักงาน WFH ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีผ่านโปรแกรม MS Teams จัดฝึกอบรมเรื่องการทำงานอย่างมีความสุขในยุค New Normal และจัดจ้างผู้ชำนาญการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต(Mental Coach)แก่พนักงานเป็นรายบุคคล เป็นต้น  นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถบรรลุผลการปฎิบัติงาน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Injury) ครบ 7 ล้านชั่วโมง เมื่อกันยายน 2563 ที่ผ่านมา

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน