ว้าว GC เปิดตัวเครื่องอัพไซเคิลเคลื่อนที่เครื่องแรกในไทย

98

วันที่ 19ธ.ค นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง ชวนชาวระยองสัมผัสนวัตกรรมสุดล้ำจาก Trashpresso โรงงานรีไซเคิลเคลื่อนที่เครื่องแรกของประเทศไทย บริเวณถนนยมจินดา อ.เมือง ระยอง มีนางสาวภัทรภร วิรดานนท์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC พร้อมเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมงาน

นางสาวภัทรภร วิรดานนท์ เปิดเผยว่า   GC ร่วมมือกับ Miniwiz จากไต้หวัน ผู้นำระดับโลกด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว นำเครื่อง Trashpresso นวัตกรรมการอัพไซเคิลสุดล้ำ เปรียบเสมือนโรงงานรีไซเคิลเคลื่อนที่แห่งแรกในประเทศไทย มาให้ชาวจังหวัดระยองได้สัมผัสและใช้งานจริง เพื่อต่อยอดแนวทางให้กับสังคมไทย ตั้งแต่การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกวิธี มุ่งเน้นให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของพลาสติก เปลี่ยนวงจรการใช้ทรัพยากรแบบใช้แล้วทิ้ง ให้เป็นการใช้แบบหมุนเวียน เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ยาวนาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งส่งเสริมการลดปริมาณขยะพลาสติก โดยกระบวนการอัพไซเคิลขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถปฏิบัติได้จริง เกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักการ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยเครื่อง Trashpresso สามารถใช้ได้กับพลาสติกใช้แล้วทุกประเภท ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรได้จริง”

ความพิเศษของ Trashpresso นวัตกรรมการอัพไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว สามารถเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้ว โดยเฉพาะ PET, PE, HDPE, PP และ PS ในรูปบรรจุภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม อาทิ ที่รองแก้วขนาดเล็ก วัสดุตกแต่งบ้าน หรือ อื่นๆ ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว เพียงไม่ถึง 10 นาที และสามารถอัพไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว 50 กิโลกรัมได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ การลดขนาดของพลาสติกใช้แล้ว การทำความสะอาด การหลอมพลาสติกด้วยความร้อน และการขึ้นรูปให้ได้รูปทรงตามต้องการ

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน