โครงการทหารพันธุ์ดี ร่วมเดินตามรอยเท้าของพ่อ

137

พ.อ.สันติพงษ์  ชิงดวง  ผบ.กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า  เจ้าหน้าที่ทหาร  หน่วย ร.7 พัน.5 ได้นำผลผลิตทางการเกษตร   เช่นผักบุ้ง  กวางตุ้ง แตงกวา   จากโครงการทหารพันธุ์ดี ออกจำหน่ายในราคาถูก ให้แก่ครอบครัวกำลังพลและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อำเภอปาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่าย และได้รับประทานผักสดปลอดภัยในราคาถูก รวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับกำลังพลที่ดำเนินโครงการ โดยได้วางจำหน่าย ณ พื้นที่โครงการฯ สถานีสูบน้ำ บ.ห้วยปู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับภารกิจ  โครงการทหารพันธุ์ดี ทหารช่วยชาวบ้านได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว จะดำเนินภารกิจต่อไป ส่วนผลผลิตที่ได้จากโครงการ ในพื้นที่แปลงปลูกพืชผัก ประมาณ 1 ไร่ ได้วางจำหน่ายให้กับโรงเลี้ยงและกำลังพลรวมถึงประชาชนทั่วไป ในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถลดรายจ่ายและได้บริโภคผักปลอดสารพิษ เพื่อเป็นสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล และครอบครัว อีกทั้งได้นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ปัจจุบันโครงการทหารพันธุ์ดี  ร.7 พัน 5 มีความก้าวหน้า ในการดำเนินการโครงการคิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งจะทำให้ประชาชนคนไทยอยู่ดี มีความสุข และ “ร่วมเดินตามรอยเท้าของพ่อ ในด้านแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง” ต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน