ครอบครัวใจบุญปรับปรุงหอผู้ป่วยมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท.

222

รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี และครอบครัว ทำพิธีรับมอบงานปรับปรุง อาคารหอผู้ป่วยอนุสรณ์ 45 ปี ชั้น 1 (ศิริทวี) เนื่องด้วยโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชุบรี ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคาร 9 ชั้น เพื่อพัฒนาและขยายขอบเขตการให้บริการกับประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณอาคารศิริทวี (หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม) ในการรองรับผู้ป่วย ต่อมาทางโรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวศิริทวี ร่วมกันปรับปรุงหอผู้ป่วยอนุสรณ์ 45 ปี ชั้น 1 จำนวน 10 ห้อง มูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท เพื่อให้มีความทันสมัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สำหรับใช้ในการรองรับผู้ป่วยทั้งด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และกุมารเวชกรรม จนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยทาง นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง มอบหมายให้ นางจิรภัทร สิทธิสันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย ร่วมรับมอบ พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนต่อไป ณ หอผู้ป่วยอนุสรณ์ 45 ปี ชั้น 1 โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน