วิ่งสี่ทศวรรษ งานโส้รำลึก Thai Soe Run 2021 ครั้งที่ 40

117

อำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร จัดโครงการ Thai Soe Run 2021 แข่งขันวิ่งสี่ทศวรรษ ในเทศกาลโส้รำลึก  ครั้งที่ 40 ประจำปี 2564 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

นายอานนท์ จันทร์แก้ว นายก ทต.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2564 เทศบาลกุสุมาลย์ กำหนดจัดงานเทศกาลโส้รำลึก ครั้งที่ 40 ขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าของคนพื้นเมืองชนเผ่าไทโส้ เผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แพร่หลาย นำรายได้ไปปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่  ที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ  เอกชน และประชาชนให้เกิดความสามัคคีปรองดองกันเพื่อรำลึกถึงพระอรัญอาสา การทำบุญตักบาตร  อุทิศส่วนกุศลให้แก่พระอรัญอาสา อดีตเจ้าเมืองกุสุมาลย์มลฑลและบรรพบุรุษชนเผ่าไทโส้ผู้ล่วงลับ  มีการบวงสรวงพระอรัญอาสา เจ้าเมืองกุสุมาลย์คนแรก การแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสมผสาน สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนเผ่าไทโส้ มีพิธีเหยา ซึ่งเป็นพิธีดูแลสุขภาพของคนเจ็บไข้ได้ป่วย การรำโส้ทั่งบั้ง  ที่เป็นอัตตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ตลอดจนการจำลองพิธีกรรมต่างๆ  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าโอท็อป เป็นต้น

การจัดงานครั้งนี้ สภาวัฒนธรรมอำเภอกุสุมาลย์ร่วมกับอำเภอกุสุมาลย์ ทต.กุสุมาลย์ และทีมแล่นเบิ่งสาวผู้บ่าวสกล  ได้การจัดการแข่งขันวิ่งขึ้น เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ให้งานเทศกาลโส้รำลึกเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย ทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่   ของท้องถิ่นให้รู้จักเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น รายได้ทั้งหมดจะนำไปเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ โดยการแข่งขันจะมีขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2563 สถานที่โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม กิจกรรมประกอบด้วย วิ่งระยะ Funrun ค่าสมัคร 400 บาท จำนวน  400  คน วิ่งระยะ Minimarathon 10 km ค่าสมัคร 500 บาท  จำนวน  600  คน และ VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท มีทั้งหมด 11 รุ่น ตั้งแต่อายุไม่เกิน 19 ปี ไปจนถึง 60 ปีขึ้นไป นักวิ่งทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าพื้นที่ และช่วงเวลาปล่อยตัวนักวิ่งสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้เมื่อวิ่งพ้นจุดปล่อยตัวออกไปเท่านั้น

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน