ส่งมอบคอมพิวเตอร์หมุนเวียน 19 โรงเรียน

133

 ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการ CONNEXT ED ส่งมอบคอมพิวเตอร์หมุนเวียน 19 โรงเรียน

 นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (แถว 2 ที่ 7 จากซ้าย) ประธานคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบคอมพิวเตอร์หมุนเวียนจากร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น จำนวน 446 ชุด ให้แก่ 19 โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลาง ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ภายใต้การดูแลของซีพี ออลล์ โดยได้รับเกียรติจากนายเกษม คำศรี (แถว 2 ที่ 6 จากซ้าย) รองผอ.เขต สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และนายยรรยง อรรถีโภค (แถว 2 ที่ 5 จากซ้าย) รองผอ.เขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการและผู้แทนจาก 19 โรงเรียน เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อส่งต่อให้เยาวชนมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้ตอบโจทย์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) อ.ผักไห่ จ. พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้